Projekt

Projekt Dětská skupina - Bábetko 1, Bábetko 2 byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života, podpora stejné odměny za stejnou práci.