Projekt Bábetko 1

s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014336

je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Projekt Bábetko 2

s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014335

je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.