Kroužky

Atletika

Pondělí

dopoledne

Dramatický kroužek

Úterý

1x /14 dní, praktický 1x /14dní

Angličtina s rodilým mluvčím

Středa a čtvrtek

dopoledne

Příprava mladších předškoláků

Úterý, čtvrtek

dopoledne